Θεραπεία Ζεύγους

Η θεραπεία ζεύγους αποσκοπεί στη ανάπτυξη μιας βαθύτερης κατανόησης μεταξύ του ζευγαριού, διερευνώντας τη συναισθηματική επίδραση τόσο των πρώιμων εμπειριών από την προσωπική ιστορία του κάθε συντρόφου όσο και των εμπειριών από την κοινή ιστορία του ζευγαριού, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν καλύτερα όποια ζητήματα τους απασχολούν.

Οι συνεδρίες συνήθως πραγματοποιούνται και με τους δύο συντρόφους ανά δύο εβδομάδες. Ανάλογα ωστόσο με την περίσταση μπορεί ενδιάμεσα να χρειαστούν και κάποιες ατομικές συνεδρίες με κάθε σύντροφο ξεχωριστά με σκοπό με σκοπό να δουλευτούν πιο βαθιά κάποια προσωπικά θέματα και να διευκολυνθεί η διεργασία στις κοινές συνεδρίες.

 

(illustration credits: Tracy Hegelson)