Σεμινάρια & Workshop

Ανά τακτά διαστήματα οργανώνονται σεμινάρια και workshops, τόσο για παιδιά και έφηβους όσο για ενήλικες και γονείς με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από διάφορα θέματα ψυχολογίας όπως για παράδειγμα τις σχέσεις, τη συναισθηματική νοημοσύνη, τα ψυχοσωματικά συμπτώματα, τις δεξιότητες επικοινωνίας κ.α. Τα σεμινάρια έχουν κυρίως βιωματικό χαρακτήρα για αυτό πραγματοποιούνται σε μικρά γκρουπ ατόμων.

 

(illustration credits: Tracy Hegelson)