Συμβουλευτική Γονέων

Συμβουλευτική Γονέων
 
Η συμβουλευτική γονέων αφορά συνήθως ένα πιο μικρό κύκλο συναντήσεων των γονιών με τον θεραπευτή προκειμένου να διαπραγματευτούν κάποιο θέμα που τους απασχολεί σχετικά με το παιδί. Η συμβουλευτική μπορεί να πραγματοποιηθεί ως μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας του παιδιού ή και ανεξάρτητα από αυτή. Στις συνεδρίες καλό είναι να παρευρίσκονται και οι δύο γονείς, καθώς έτσι δίνεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται συνήθως ανά 15 μέρες και διαρκούν.
 
Ομάδες γονέων 
 
Οι ομάδες γονέων έχουν κυρίως αυτογνωσιακό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των μελών τους, ώστε να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις του γονεϊκού ρόλου. Στόχος, λοιπόν είναι η δημιουργία ενός υποστηρικτικού πλαισίου, όπου οι γονείς θα μπορούν να συζητούν και να επεξεργάζονται συναισθηματικά διάφορα ζητήματα σε σχέση με την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Συνήθη θέματα αφορούν στην σωστή θέσπιση ορίων, τη συναισθηματική αγωγή, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών κ.α. Η ακριβής θεματική ατζέντα ωστόσο δημιουργείται κάθε φορά από κοινού από τα μέλη και τον εμψυχωτή της ομάδας, ώστε να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες των συμμετεχόντων. Οι συναντήσεις λαμβάνουν χώρα συνήθως ανά 15 μέρες.
 
 
(illustration credits: Tracy Hegelson)