Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Η ψυχοθεραπεία ενηλίκων μπορεί να πάρει διαφορετικές μορφές ανάλογα κάθε φορά με το θεραπευτικό αίτημα. Έτσι, οι συνεδρίες μπορεί να είναι ατομικές, ομαδικές, ζεύγους ή οικογενειακές. Στόχος σε κάθε περίπτωση είναι να δημιουργηθεί ένα ασφαλές πλαισίο, μέσα στο οποίο το άτομο θα μπορέσει να επεξεργαστεί συναισθηματικά τα ζητήματα που το απασχολούν. Κατά τη θεραπευτική διαδικασία λοιπόν, ο θεραπευόμενος καλείται να αφηγηθεί ξανά την εμπειρία του ώστε να την κατανοήσει σε βάθος και τελικά να «εξελίξει» τον εαυτό του με όποιον τρόπο επιθυμεί. Η καλή θεραπευτική σχέση ανάμεσα στο θεραπευτή και το θεραπευόμενο είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται συνήθως σε συγκεκριμένη μέρα/ώρα, ενώ η συχνότητα είναι άλλοτε εβδομαδιαία και άλλοτε ανά 15 μέρες.

 

(illustration credits: Tracy Hegelson)