Χώρος Ψυχοθεραπείας με έδρα την Αθήνα. Ψυχολογικές υπηρεσίες ενηλίκων και παιδιών από αδειούχο Ψυχολόγο (M.Sc.) -Ψυχοθεραπεύτρια. Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία- Οικογενειακή Θεραπεία- Θεραπεία Ζεύγους- Συμβουλευτική γονέων- Σχολές Γονέων- Online Ψυχοθεραπεία.

Δήλωση Απορρήτου