Η ψυχοθεραπεία είναι μια δυναμική διαδικασία με στόχο την αυτογνωσία και την ίαση, η οποία βασίζεται στη σχέση που δημιουργείται μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα άτομα απευθύνονται σε έναν ψυχοθεραπευτή όταν περνάνε μια κρίσιμη φάση ζωής, όταν αντιμετωπίζουν επαναλαμβανόμενες δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, όταν παρουσιάζουν σωματικά συμπτώματα χωρίς συγκεκριμένη ιατρική αιτιολογία ή γενικότερα όταν βιώνουν έντονα συναισθήματα που δεν μπορούν να διαχειριστούν. Σε άλλες περιπτώσεις η θεραπευτική διαδικασία δεν αποσκοπεί τόσο στην ανακούφιση κάποιου συμπτώματος, όσο στην προσωπική εξέλιξη του ατόμου. Ανάλογα λοιπόν, το αίτημα διαμορφώνεται κάθε φορά ένα διαφορετικό θεραπευτικό πλάνο. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, ο θεραπευτής καλείται να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες μέσα στις οποίες ο θεραπευόμενος θα καταφέρει να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματα του, ώστε να τα κατανοήσει σε βάθος και να τα εξελίξει όπως ο ίδιος επιθυμεί.